COLEGIUL PREFECTURAL IN SEDINTA ORDINARA

Colegiului Prefectural al Judeţului Prahova, a fost convocat in sedinta ordinara, în data de 28 noiembrie 2014, ora 10.30, la sediul Instituţiei Prefectului, Sala 200 a Palatului Administrativ.
 
Proiectele incluse pe ordinea de zi sunt:
Monitorizarea calitatii aerului in sistem automat in cadrul aglomerarii Ploiesti;

Colectarea selectiva a deseurilor la nivelul administratiilor locale , in conformitate cu prevederile legislative in vigoare;

Accesul publicului la informatia de mediu.

Prezinta reprezentantul  Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova

Misiune, funcţii şi domenii de activitate ale Casei Corpului Didactic Prahova

 Programe de formare continuă  acreditate şi avizate de Ministerul Educaţiei Naţionale, adresate cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, organizate  şi desfăşurate de Casa Corpului Didactic Prahova;

 Proiecte/parteneriate  ale Casei Corpului Didactic Prahova.

left