Noua obligativitate a agentilor economici

Prima zi a lunii martie 2015 a adus o noua obligativitate a agentilor economici referitoare la respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

Agentii economici trebuie sa asigure informarea corespunzatoare a clientilor prin amplasarea unui “anunt” plasat in loc vizibil, in formatul minim al unei coli de hartie tip A4, imprimat color.

Intregul text al ordinului nr. 159 din 16 februarie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL NR. 131 din 20 februarie 2015:

 ORDIN Nr. 159 din 16 februarie 2015 pentru stabilirea modelului şi conţinutului anunţului de atenţionare a clienţilor referitor la obligaţia de respectare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 131 din 20 februarie 2015

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul finanţele publice emite următorul ordin:

 ART. 1 Se aprobă modelul şi conţinutul anunţului de atenţionare a clienţilor referitor la obligaţia de respectare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2 (1) Începând cu data de 1 martie 2015, operatorii economici care au obligaţia, potrivit legii, de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale afişează anunţul prevăzut la art. 1 la locul de amplasare a aparatelor de marcat electronice fiscale, în aşa fel încât să fie vizibil clienţilor.

 (2) Operatorii economici care desfăşoară activităţi comerciale în unităţi de tip restaurant, bar, discotecă, club şi altele asemenea asigură informarea clienţilor şi prin tipărirea anunţului de atenţionare pe prima pagină a meniurilor pe care le pun la dispoziţia acestora ori prin alte mijloace, astfel încât la fiecare masă destinată clienţilor aceştia să aibă permanent posibilitatea de a citi anunţul de atenţionare.

 ART. 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor publice, Darius-Bogdan Vâlcov Bucureşti, 16 februarie 2015. Nr. 159.

 

 

left